Зарыл Омуралиева

Зарыл Омуралиева

Зарыл Акышовна Өмүралиева - акын, Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү, бир нече ыр жыйнактардын автору. Бизнес Компаниясынын кыргыз тил бөлүмүнүн редактору.

Зарыл, биздин Фонддун бардык маалыматтарын мамлекеттик тилге которуп, даярдап берет.

 

 

@Zaryl Omuralieva instagram

@Zaryl Omuralieva facebook

@Zaryl Omuralieva youtube

Көмөк