Виктория Юртаева

Виктория Юртаева

«Мен фонддун иштерине катышкым келгендигинин себеби, анткени ал билим жана маданият жаатында иш алып барат , а бул тармактын көйгөйлөрү жана аны чечүү жолдору мага маалым . Ар кандай социалдык багыттагы бөлүнүүлөрдүн учурунда, бир агымда ой жүгүртө билген адамдарды бириктирүүдө мындай коомдун түзүлүшү абдан маанилүү .

Бул идея өз жемишин бере алат. Мен Ошонун: «ϴмүрүңөрдү жакшылыктарга жумшагыла . Жагымсыз иштерге коротуунун кереги жок. ϴмүрдү бошко кетирүү үчүн силердин убактыңар дагы, күчүңөр дагы жетпейт . Ушунчалык кыска өмүрүңөрдүн кымындай күч-булагын ачууланууга, өкүнүчкө, көрө албастыкка, кызганычка коротуунун өзү акылсыздык»- деген насаат сөзүн кайталаганды сүйөм» .

Виктория Юртаева - « Prima » Коомдук фондунун түзүүчүсү жана президенти.

Ачык асман алдында өтүүчү «TENGRI music» классикалык музыка фестивалынын өнүктүрүүчүсү жана автору . Вокалдык ансамбльдын окутуучусу, концертмейстер .

Эл аралык конкурс, фестивальдардын жана мастер-класстардын ( «Жаш таланттар » Кыргызстан, «Айланайын » Казахстан, Алматы, «Новые имена» Россия, Суздаль ) дипломанты жана лауреаты.

@Victoria Yurtaeva facebook

@Victoria Yurtaeva youtube

@Victoria Yurtaeva telegram

Көмөк