Асель Хамзеева

Асель Хамзеева

Асель Хамзеева - уюмдук жана жарандык укуктар багыты боюнча юрист. Асель  юриспруденция боюнча көп жылдык стажга ээ, Кыргызстандын бизнес компанияларында жана эл аралык ири финансы уюмдарында эмгектенип келген. Асель Фонддун тышкы өнөктөштөр менен келишимдик мамилелердин айкындуулугун жана легитимдүүлүгүн түзүп, Фонддун юридикалык коопсуздугун камсыздайт.

 

 

@Asel Khamzeeva instagram

@Asel Khamzeeva facebook

@Asel Khamzeeva telegram

Көмөк