Бардык кайрымдуулуктар


Кайрымдуулук жолдорун издөө
Күнү Тартуулоочу Максаттар Канал Жыйынтыгы
21.10.2021 99650109**30 О.Деньги 4.0 Сом
19.10.2021 99650788**08 О.Деньги 20.0 Сом
18.10.2021 99650197**01 О.Деньги 10.0 Сом
07.10.2021 99670568**88 О.Деньги 100.0 Сом
07.10.2021 99650806**08 О.Деньги 1.0 Сом
05.10.2021 99650505**13 О.Деньги 15.0 Сом
04.10.2021 99670540**70 О.Деньги 10.55 Сом
04.10.2021 99650004**99 О.Деньги 5.0 Сом
03.10.2021 99670809**30 О.Деньги 10.0 Сом
01.10.2021 99670837**01 О.Деньги 20.0 Сом
28.09.2021 99670520**02 О.Деньги 20.0 Сом
28.09.2021 99670583**33 О.Деньги 10.0 Сом
27.09.2021 99650806**08 О.Деньги 8.0 Сом
25.09.2021 99650030**96 О.Деньги 20.0 Сом
25.09.2021 99650923**04 О.Деньги 1.11 Сом
20.09.2021 99650430**05 О.Деньги 5.0 Сом
18.09.2021 99670717**30 О.Деньги 2.0 Сом
17.09.2021 99670079**66 О.Деньги 1.0 Сом
12.09.2021 99670783**81 О.Деньги 20.0 Сом
11.09.2021 99650035**80 О.Деньги 20.0 Сом
09.09.2021 077090**49 Уставные цели Банк 10 000.0 Сом
09.09.2021 077001**18 Уставные цели Банк 7 000.0 Сом
09.09.2021 7967017**31 Уставные цели Банк 5 000.0 Сом
09.09.2021 077795**00 Уставные цели Банк 3 000.0 Сом
09.09.2021 077597**30 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.09.2021 055284**21 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.09.2021 7967017**30 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.09.2021 077250**88 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.09.2021 055590**00 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.09.2021 055151**26 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.09.2021 070199**01 Уставные цели Банк 1 500.0 Сом
09.09.2021 077253**30 Уставные цели Банк 1 050.0 Сом
09.09.2021 077078**14 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 077086**12 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 077832**33 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 077257**57 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 055400**76 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 077797**30 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 077629**50 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 49764018**64 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 077003**34 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.09.2021 055575**61 Уставные цели Банк 800.0 Сом
09.09.2021 077798**12 Уставные цели Банк 700.0 Сом
09.09.2021 077078**93 Уставные цели Банк 600.0 Сом
09.09.2021 7926949**02 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.09.2021 055740**60 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.09.2021 055411**11 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.09.2021 055977**05 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.09.2021 055218**91 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.09.2021 077079**35 Уставные цели Банк 500.0 Сом
Көмөк