Бардык кайрымдуулуктар


Кайрымдуулук жолдорун издөө
Күнү Тартуулоочу Максаттар Канал Жыйынтыгы
27.07.2021 070429**41 Умай 70.0 Сом
08.07.2021 077759**09 Умай 80.0 Сом
07.07.2021 050527**73 Умай 39.0 Сом
07.07.2021 075558**88 Умай 8.0 Сом
21.06.2021 070740**87 Умай 40.0 Сом
17.06.2021 050105**11 Умай 130.0 Сом
15.06.2021 077661**66 Умай 5.0 Сом
14.06.2021 077529**90 Умай 10.0 Сом
09.06.2021 077090**49 Уставные цели Банк 10 000.0 Сом
09.06.2021 077001**18 Уставные цели Банк 7 000.0 Сом
09.06.2021 7967017**31 Уставные цели Банк 5 000.0 Сом
09.06.2021 077795**00 Уставные цели Банк 3 000.0 Сом
09.06.2021 077250**88 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.06.2021 055151**26 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.06.2021 055590**00 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.06.2021 055284**21 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.06.2021 077597**30 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.06.2021 7967017**30 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
09.06.2021 070199**01 Уставные цели Банк 1 500.0 Сом
09.06.2021 077253**30 Уставные цели Банк 1 050.0 Сом
09.06.2021 055400**76 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077207**42 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077797**30 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077003**34 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077252**34 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077078**14 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077629**50 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077257**57 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 49764018**64 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077832**33 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077086**12 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 077255**65 Уставные цели Банк 1 000.0 Сом
09.06.2021 055575**61 Уставные цели Банк 800.0 Сом
09.06.2021 077798**12 Уставные цели Банк 700.0 Сом
09.06.2021 077078**93 Уставные цели Банк 600.0 Сом
09.06.2021 055411**11 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077079**00 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077055**78 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 070030**77 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 055246**53 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077096**96 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 055977**05 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077205**05 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077000**10 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077003**43 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 7926949**02 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 070095**88 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 055218**91 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077079**35 Уставные цели Банк 500.0 Сом
09.06.2021 077073**73 Уставные цели Банк 500.0 Сом
Көмөк