Биз бийик максаттуу, асыл умтулуулары бар таза жана өнүккөн коомду курабыз. Биз жарандык жана бизнес коомчулугун кайрымдуулук маданиятын өнүктүрүү аркылуу мобилизациялап (ишке тартып), социалдык ишмердикти жайылтабыз жана жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүнү колдойбуз.

Фонд жөнүндө

чогултулду

51 740 557 сом

Көмөк