Азамат Керимбеков

Азамат Керимбеков

Бухгалтердик учет жана салык салуу тармагында кесиптик бай тажрыйбага ээ. Бизнес компанияларынын жана бейөкмөт уюмдардын иш жүргүзүүсүндө салык коопсуздуктарын баалоо боюнча бай тажрыйбалуу адис. 

Ишине прфессионалдык мамиле жасоо менен бирге, Азамат,  Фонддун коомчулук алдында финансылык отчеттуулугунун так жана айкындыгын камсыздайт.

 

 

@Azamat Kerimbekov instagram

@Azamat Kerimbekov facebook

@Azamat Kerimbekov telegram

Көмөк