Тимур Кенжеков

Тимур Кенжеков

Тимур Кенжеков - соода маркаларын алга жылдыруу жана алардын белгилүүлүгүн арттырып, уникалдуу имиджин түзүү  боюнча эксперт.Тимур графикалык жасалгалоо ыкмаларын жогорку деңгээлде колдоно билет. Тимур, Фонддун логотиби менен корпоративдик стилин иштеп чыкты.  Бардык басылмалар жана имидждик продукциялар , Тимурдун өз ишине чыгармачылык мамиле жасаганынын негизинде пайда болду.

 

 

@Timur Kenjekov instagram

@Timur Kenjekov facebook

@Timur Kenjekov telegram

Көмөк