Көзөмөлдөөчү кеңеш

Бабур Тольбаев

Бабур Тольбаев

Байкоочу кеңешинин төрагасы

Рано Бабаджанова

Рано Бабаджанова

Уюмдашуучу жана Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Алмахан Мусаева

Алмахан Мусаева

Уюмдашуучу жана Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Татьяна Воротникова

Татьяна Воротникова

Уюмдашуучу жана Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Лейла Кельдибекова

Лейла Кельдибекова

Уюмдашуучу жана Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Татьяна Ни

Татьяна Ни

Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Айнагуль Самидинова

Айнагуль Самидинова

Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Арстанбек Момукулов

Арстанбек Момукулов

Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Виктория Юртаева

Виктория Юртаева

Көзөмөлдөө Кеңешинин мүчөсү

Көмөк