"Апаке" коомдук фондунун социалдык долбоорлорун тандоо жана ишке ашыруунун тартиби

Социалдык долбоорлорду тандоо жана ишке ашыруунун жол - жобосу Фонддун уставдык максаттарынын негизинде арыздарды тандоо жана долбоорлорду ишке ашыруу тартибин аныктайт жана ошондой эле социалдык коомдордун турмушун жакшыртуу максатындагы жергиликтүү социалдык демилгелер боюнча долбоорлорду жайылтып, жарандык коомчулукту өздөрүнүн социалдык турмуш шартын жакшыртууга активдүү катышууга чакырып, жарандык жана бизнес коомчулуктары, мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн – өзү башкаруу органдары менен өнөктөштүк мамилесин жөнгө салууну колдойт.

P.S. Сынакта жеке өтүнүчтөр КАРАЛБАЙТ, жеке дарылоо, окутуу, стажировка чыгымдарын каржылабайт, жеке жаранга жана/же үй-бүлөгө гуманитардык жардам көрсөтүлбөйт.

PDF

Көмөк