«Апаке» Коомдук Фондунун тендерлик саясаты

«Апаке» КФнун бул Тендер Саясаты Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын негизинде иштелип чыккан жана керек болгон товарларды, кызматтарды жана тейлөө кызматтарын сатып алууда тендерлик иштерди уюштуруунун негизги эрежелерин «Апаке»КФ аныктайт.

Бул саясаттын максаттары:

  • Фонддун финансылык каражаттарын сарамжалдуу пайдалануунун жана натыйжалуулугун жогорулатуу;
  • Сатып алынуучу товарлардын, кызматтардын жана тейлөө кызматтарынын сапатын жогорулатуу максатында жабдып туруучулардын ортосундагы таза атаандаштыкты камсыздоо үчүн жабдуучуларды тандоого катышуу мүмкүндүгүн кеңейтүү
  • Жабдуучуларды, бул Саясаттын Принциптерине ылайык, аларды тандоонун жүрүшүн анык тартип, ачык – айкын жана обьективдүү баа менен камсыздоо

PDF

Көмөк