Азаттык: "Нур Терапия Борбору"

Азаттык: "Нур Терапия Борбору"

08 августа 2017

"Нур Терапия Борбору" ("Центр Лучевой Терапии") мекемесинин башкы директору Чынгыз Алиев менен, нур терапиясы боюнча социалдык долбоор жөнүндө маек.

Көмөк