Сапар Омуракунов

Сапар Омуракунов

Сапар, көптөгөн мамлекеттик ишканаларда (Биринчи май райондук администрациясында, Улуттук Банкта) жана эл аралык уюмдарда (ЭКК "Компаньон",  ADBнын "Ысык -Көлдү туруктуу өнүктүрүү " долбоору боюнча) курулуш тармактарында көп  жылдык бай тажрыйбага ээ. Сапардын негизги милдети, Республикабыздын жарандарына түздөн - түз жардамы тийген, жана ошол эле учурда, өз максаттарын ишке ашырууну көздөп, бирок финансы каражаты жетишсиз болгон жарандык жана бизнес уюмдарынын  мүмкүндүктөрүн эске алган  социалдык -маанилүү долбоорлорду тандоодо ачык - айкындуулукту камсыз кылуу болуп саналат.   Сапар, жабдуучулар менен бөдрөтчүлөрдү тандоо процессин уюштурат. 
 "Мол булак" компаниясынын кызматкерлери менен бирдикте Фондго жардам берүүдө, мен компаниянын бардык кызматкерлери өз ишинин профессионалдары экендигине ынандым. Сенин аткарган эмгегиңдин жемишин муктаж болгон адамдар көрүп жана ыраазычылык билдиришкенде, бул иште сенин дагы кошкон салымың бар экенин  билип, өзүңдү бактылуу адам катары сезесиң!" 

Көмөк