Социалдык сынактарды өткөрүү жөнүндө жобо

Сынактарды өткөрүүдө, конкурсанттарды баалоодо, сынактын жеңүүчүлөрүн тандоодо, биз фонддун атайын ченемдик-укуктук  документинде бекитилген так процедураларды жана критерийлерди карманабыз.

Көмөк